Prezentacja planowanych inwestycji infrastrukturalnych
administracji publicznej
dla obszaru Zespołu Terminali Przeładunkowych szerokotorowej linii kolejowej LHS


      Miasto Sławków jest obecnie ważnym ośrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym, w którym drzemie ogromny potencjał rozwoju gospodarczego nie tylko samego miasta, ale także regionu śląskiego i Polski południowej. Potencjał ten związany jest z szansą rozwoju Zespołu Terminali Przeładunkowych szerokotorowej linii kolejowej LHS oraz budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie.

      Utworzenie Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie pozwoli rozwinąć możliwość wszechstronnego handlu z Europą Wschodnią i Azją, a przede wszystkim pobudzi wiele inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych w całym subregionie oraz na terenie miasta.

      Planowane jest uznane za jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, także przez Komisję Europejską.

      W związku z powyższym samorządy lokalne podjęły ostatnio prace w zakresie przygotowania warunków dla budowy infrastruktury zewnętrznej dla przyszłego centrum logistycznego, dokonując jednoczesnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Samorządy lokalne i regionalne zobowiązane są do zabezpieczenia kanalizacji zewnętrznej oraz dostaw wody, energii elektrycznej i gazu.

      Niniejszym pragniemy Państwu zaprezentować 3 planowane inwestycje infrastrukturalne dla obszaru Zespołu Terminali Przeładunkowych szerokotorowej linii kolejowej LHS w Sławkowie:

1. Budowa systemu połączeń drogowych dla Zespołu Terminali Przeładunkowych LHS oraz Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie z Drogą Krajową Nr 94 i z autostradą A-4

2. Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla Groniec, Niwa, Burki w tym dla Międzynarodowego Centrum Logistycznego

3. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej obszar Międzynarodowego Centrum Logistycznego