Opis Sławkowskich Terminali LHS


Terminal pierwszy - Stacja PKP "Sławków Południowy LHS" wyposażony w wysoką rampę ładunkową usytuowaną między torami ogólnego użytku "N"-1435mm i "S"-1520mm, wysoką rampę czołową przystosowaną do załadunku pojazdów drogowych z wagonów. Pełny zakres usług świadczy kasa towarowa otwarta w godz. 6 - 18.
Polzug Polska sp z.o.o - firma zajmująca się transportem kolejowym oraz odprawami celnymi przewożonych towarów. Polzug Polska oferuje bezpośrednie połączenia linią szeroko torową z Ukrainą i krajami WNP przez terminal w Sławkowie, gdzie kontenery są przeładowywane z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe i odwrotnie.
Firma PCC Cargo- zajmująca się przeładunkiem artykułów chemicznych - płynnych, posiada hale magazynowo - składową , rampę ładunkową oraz urządzenia załadunkowe i wyładunkowe. Jas FBG - firma specjalizująca się w załadunku i wyładunku różnych towarów, posiada hale magazynowe, rampę wyładunkową oraz własną agencję celną. Firma "UKPOL" z Werhraty - posiada hale magazynowo składową oraz urządzenia do rozładunku materiałów sypkich (cement w wagonach).

Terminal drugi - Baza Przeładunku Rudy PHS o/Huta Katowice. Terminal wykorzystywany jest w całości przez Hutę Katowice, jednak pozostaje jeszcze wiele możliwości jego zagospodarowania.

Terminal trzeci- należący do Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Na jego terenie działa Centrum Handlowo - Logistyczne oraz BP Polska - terminal przeładunkowo - magazynowy gazów płynnych. Na terenie terminalu znajduje się sieć torów "N"- 1435 mm i "S"- 1520 mm, przystosowanych do przeładunku towarów w wagonach krytych, otwartych i platformach. Ponadto działa jeszcze firma Petro Plus zajmująca się przeładunkiem paliw, olei napędowych. Tutaj właśnie na obszarze blisko 140 ha ma powstać EUROTERMINAL.

Terminal czwarty - Polski Gaz - położony jest na terenie Kopalni Piasku Podsadzkowego "Maczki Bór", która poddzierżawia teren tej właśnie firmie. Terminal ma układ torów "N" - 1435 mm i "S" - 1520 mm przystosowany do przeładunku gazów płynnych.
Zobacz mapkę