Lepiej pociągiem
      Transporty kombinowane,czyli samochody ciężarowe przewożone koleją stają się coraz popularniejsze i co ważne tańsze, od tradycyjnego transportu "kołowego". W Europie Zachodniej przewóz koleją ładunków w systemie kombinowanym stanowi około 10 % ogółu całego transportu. O wyższości takiego przewozu nad tradycyjnym świadczy przede wszystkim krótszy czas przejazdu, sprawniejsza odprawa graniczna, komfortowa podróż kierowców i chyba rzecz najważniejsza, czyli odciążenie zatłoczonych dróg, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje również poprawa stanu środowiska naturalnego.
       Według opracowania Cambridge Uniwersity , zamieszczonego w tygodniku "Der Spiegel"(34/1999) jedna 40-tonowa ciężarówka niszczy nawierzchnię drogi jak 163 840 samochodów, przy założeniu, że jedno auto osobowe waży 1 tonę. Samochód ciężarowy emituje rocznie około 1 tony spalin, a zanieczyszczenia transportowe stanowią 30 %, a w miastach nawet 70 % wszystkich zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Opracował Janusz Mróz

Powrót