Dlaczego Sławków ?
      Sławków leży na granicy dwóch prężnych gospodarczo województw: śląskiego i małopolskiego. Jego przygraniczne położenie i usytuowanie na międzynarodowych i międzyregionalnych kierunkach transportu osób i towarów jest niewątpliwym atutem. Strategiczną pozycję na gospodarczej mapie Polski, jak również Europy miasto zyskuje jednak dzięki zlokalizowaniu na jego terenie najdalej na zachód doprowadzonej szerokotorowej magistrali - Linii Hutniczej - Szerokotorowej, umożliwiającej bezpośredni transport kolejowy z Azji do Europy.
      Terminal w Sławkowie pozwala na swobodny przewóz towarów bez konieczności ich przeładunku czy zmiany podwozia wagonów. Znakomitą szansą rozwoju dla miasta i całego województwa śląskiego jest przekształcenie istniejących czterech terminali LHS w centrum logistyczne o zachodnich standardach oraz modernizacja polskiego odcinka "szerokiego toru". Sławków ma optymalną lokalizację pozwalającą pozyskać jak najwięcej przepływów towarowych i powinien zacząć odgrywać ważną rolę na międzynarodowym rynku transportowo-logistycznym.

CZYNNIKI PRZEMAWIAJĄCE ZA LOKALIZACJĄ "MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO" W SŁAWKOWIE


       Wybór Sławkowa jako miejsca lokalizacji centrum logistycznego nie jest przypadkowy i przemawia za nim wiele czynników ekonomicznych, społecznych i terytorialnych. Głównym walorem miasta jest jego korzystna pozycja w obrębie sieci komunikacyjno-transportowej.
       Stacja LHS Sławków Południowy jest końcówką polskiej kolei szerokotorowej łączącej się z Koleją Transsyberyjską. Terminal sławkowski znajduje się 400 km od naszej wschodniej granicy, 280 km od granicy zachodniej i 70 km od południowej granicy Polski. Połączenia drogowo - kolejowe z portami bałtyckimi, z portem rzecznym w Gliwicach, bliskość autostrady A4 i planowanej A1, czyni ze Sławkowa doskonały punkt przeładunkowy o unikalnych wartościach transportowych.
       Dodatkowym atutem są również znajdujące się niedaleko miasta międzynarodowe lotniska :Katowice-Pyrzyce(44 km od Sławkowa) i Kraków-Balice(57 km). Ponadto biegnąca w pobliżu trasa Drezno-Katowice-Kijów uznawana jest za jedno z najważniejszych połączeń komunikacyjnych. Ważnym czynnikiem przemawiającym na korzyść przyszłej inwestycji jest położenie miasta w obrębie regionu przemysłowego Krakowa i Katowic.
      Nie bez znaczenia pozostaje również istniejące już zaplecze techniczne sławkowskich terminali. Na dzień dzisiejszy Centrala Handlowo-Logistyczna Sławków i stacja Sławków-Południowy dzięki swej funkcjonalności i zajmowanej powierzchni umożliwiają przeładunki wszystkich typów wagonów, kontenerów i przyjmowanie tzw. transportów kombinowanych czyli Tir-ów przewożonych przez pociąg. Na terminalu LHS znajduje się największa w Polsce rampa przeładunkowa o długości 640 m. i 14 m. szerokości, wyposażona w tor o szerokości 1520mm(tzw. szeroki) i 1435mm(tzw. normalny). W Sławkowie jest płaski, w pełni uzbrojony teren i doskonała infrastruktura torowa.
      To tylko najważniejsze czynniki determinujące Sławków do tego, aby w jego granicach powstało centrum logistycznego, za którym przemawiają optymalne przesłanki ekonomiczne, polityczne i społeczne.

ZNACZENIE EWENTUALNEJ INWESTYCJI DLA ROZWOJU SŁAWKOWA I ZAGŁĘBIA

      Rozbudowa istniejących terminali Linii Hutniczo - Szerokotorowej pozwoli rozwinąć w krótkim czasie dodatkowe usługi logistyczne, zwiększające konkurencyjną pozycję takiego centrum transportu. Finalizacja inwestycji daje olbrzymie szanse wszechstronnego rozwoju handlu Europy z Azją i czerpanie z tego tytułu przez gminę i województwo określonych profitów. W Sławkowie może w niedługim czasie powstać centrum masowej wymiany towarowej, wykorzystujące położenie nasze kraju na głonych szlakach transportu światowego.
      Międzynarodowe Centrum Logistyczne pozwoli na przejęcie 5% przewozów kontenerowych z Dalekiego Wschodu, co w praktyce oznaczałoby, że do sławkowskiego terminalu trafi około 100 tys. kontenerów rocznie. Większość połączeń transportowych między Europą, a krajami azjatyckimi przebiega drogą morską, co wyraźnie wydłuża czas przewozu. Transport towarów ze wschodu Koleją Transsyberyjską i polskim odcinkiem szerokiego toru pozwala oszczędzić około 20 dni, bez konieczności ich przeładunku.
       Dzięki swemu położeniu w rejonie Katowic i Krakowa, przyszłe centrum logistyczne powinno również skoncentrować swoje wysiłki na rozwoju połączeń regionalnych. Błędem byłoby bowiem ograniczenie się jedynie do połączeń transkontynentalnych, których powodzenie uwarunkowane jest sytuacją gospodarczo-polityczną szeregu państw.
       Pozostaje jeszcze kwestia najważniejsza, a dotycząca miejsc pracy i ewentualnego zatrudnienia przy realizacji inwestycji. Według opracowań niemieckiej firmy konsultingowej Dornier System Consult wykonanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu, budowa i działalność Międzynarodowego Centrum Logistycznego pozwoli na uruchomienie ok. 2800 nowych miejsc pracy. Poza tym bezpośrednie korzyści makroekonomiczne (m. in. wpływy z podatków) w ciągu pierwszych 10 lat mogą sięgnąć kwoty 30 mln.euro.
      Aktywizacja sławkowskich terminali LHS pociągnie za sobą szybki rozwój infrastruktury lokalnej i regionalnej, co jest warunkiem sukcesu całego przedsięwzięcia.
       Prace nad budową centrum logistycznego w Sławkowie powinny ulec szczególnej intensyfikacji, gdyż może mieć miejsce sytuacja, w której miasto będzie musiało konkurować z innymi korytarzami paneuropejskimi.

Janusz Mróz

Powrót