LHS Sławków - Ciekawostki


Stacja diagnostyczna


      W Zamościu Bortatyczach, gdzie znajduje się tamtejsze zaplecze techniczne Linii Hutniczej Szerokotorowej, działa stacja diagnostyczna do badania lokomotyw spalinowych z przekładnią elektryczną.
      Urządzeniem zawiaduje zamojska sekcja napraw lokomotyw. Stanowisko powstało na bazie starego opornika wodnego typu A-455, produkcji ZSRR z lat siedemdziesiątych. Modernizację przeprowadzono w 2002 roku, rozkładając całe zadanie na trzy etapy. Finał ostatniego z nich nastąpił przed trzema miesiącami , 30 grudnia. Na inwestycję przeznaczono środki własne spółki.
- Stacja diagnostyczna zaczęła spełniać swoją rolę już po pierwszym etapie modernizacji. Dzięki temu osiągnięto zdecydowaną poprawę stanu technicznego lokomotyw, znacznie spadła ich awaryjność. Przyczyniło się to też do zmniejszenia zużycia paliwa trakcyjnego. Koszt modernizacji stanowiska zwróci się w ciągu maksimum dwóch lat - mówi Andrzej Bąk, naczelnik działu trakcji i urządzeń technicznych w spółce LHS.
      W skład zamojskiej stacji diagnostycznej wchodzi opornik wodny (tj. układ obciążający agregat prądotwórczy lokomotyw), a także systemy sterowania oraz pomiarowe, oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych stosowanych w tym zakresie w Europie. Proces badania jest sterowany dedykowanym programem komputerowym, który wyklucza błędy obsługi podczas pomiarów oraz ich interpretacji. Wyniki pomiarów są archiwizowane, można też nimi dysponować w postaci wydruków danych.
      Na stanowisku dokonuje się symulacji warunków eksploatacji lokomotywy pod pełnym obciążeniem. Można przebadać parametry: silnika spalinowego. układów elektrycznych i układu hamulca. Można też wykonać pełną diagnostykę pracy silnika spalinowego oraz określić normę jednostkowego zużycia paliwa przez lokomotywę.
      Do stanowiska dochodzi splot torów, co umożliwia wykorzystywanie go do badań lokomotyw normalno- i szerokotorowych. Zmodernizowane urządzenie jest przeznaczone do diagnostyki lokomotyw serii SM48 oraz ST44. Tych pierwszych spółka LHS posiada 8 sztuk, zaś drugich aż 50.
      Lokomotywy diagnozuje się po każdym przeglądzie okresowym PO-2, a także po naprawie rewizyjnej w zntk, w celu weryfikacji jej jakości. Ponadto badania wykonuje się doraźnie, w razie stwierdzenia nieprawidłowości działania któregoś z podzespołów.

"Nowe Sygnały" 13 kwietnia 2003

Powrót