LHS Sławków - Ciekawostki


Zysk LHS


      Około 3 mln zysku netto przy 180 mln zł przychodu wypracowała w 2002 r. Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu. (...)
      Spółka przewiozła 4,7 mln ton towarów, z czego 3,8 mln ton to ruda żelaza do Huty Katowice. W porównaniu z 2001 r. o 300 tys. ton wzrósł przewóz innych towarów niż ruda żelaza, przede wszystkim gazu propan - butan drewna, płyt wiórowych.
      Zdaniem Piotra Jusia, prezesa spółki ubiegłoroczny zysk byłby większy, gdyby nie nakłady inwestycyjne. Na remonty infrastruktury oraz inwestycje w 2002 r. LHS wydała 26 mln zł. Za te środki chce m.in. zmodernizować 2 z 50 przestarzałych lokomotyw.       (...) Obecnie LHS zatrudnia 1150 osób i nie przewiduje zwolnień.

Rzeczpospolita, 19.02.2003

Powrót