LHS Sławków - Ciekawostki


Lokomotywa ST44


      Połowa lat sześćdziesiątych XX w. to okres, kiedy koleje polskie zaczynają odczuwać brak ciężkiej lokomotywy spalinowej, mogącej obsługiwać transport towarowy. Naszego przemysłu nie było stać na wyprodukowanie własnej lokomotywy, dlatego zdecydowano się na importowanie ze Związku Radzieckiego lokomotywy ST44. W 1966 roku do Polski trafiła pierwsza maszyna produkowana przez Woroszyłowgradzką Fabrykę Lokomotyw, a import trwał do lat 80 - tych ubiegłego stulecia.
      Lokomotywa serii ST44 ma przekładnię elektryczną, co oznacza że silnik spalinowy napędza prądnicę główną, z której energia elektryczna napędza silniki trakcyjne umieszczone na osiach kół napędnych. Zespół napędowy (silnik i prądnica główna) umocowany jest na ramie stalowej, spoczywającej na ostoi lokomotywy i umocowanej z pomocą elastycznych podpór. Pudło opiera się na dwóch wózkach 3-osiowych (układ osi Co'Co'). Elektryczne silniki trakcyjne zawieszone są systemem tramwajowym do ramy wózka. Moment obrotowy silnika trakcyjnego przenoszony jest na zestaw kołowy za pośrednictwem czołowej przekładni zębatej.
      Sterowanie lokomotywy odbywa się w układzie elektropneumatycznym, umożliwiającym również sterowanie dwoma lokomotywami z dowolnej kabiny maszynisty (sterowanie ukrotnione).
      Do polski trafiło około 1113 egzemplarzy ST44, a ostatnia seria ( nr 2001 do 2068) została zaimportowana specjalnie do obsługi linii LHS.
       Ze względu na to, że lokomotywy te cechują się dużym zużyciem paliwa oraz oleju, co czyni eksploatację nieekonomiczną, ich przyszłośc związana jest tylko z obsługą linii szerokotorowej. Nie bez znaczenia pozostaje również masa ST44 (116,5 tony) i wartość jej nacisków na tor, co powoduje, że nie każda trasa jest przystosowana do prowadzenia przez nią przewozów. Tak długo jak prowadzone będą przewozy na LHS, tak długo niezbędna będzie seria lokomotyw ST44 przynajmniej w wydaniu szerokotorowym.
      Lokomotywa ST44 jest w stanie prowadzić pociąg o masie 1 tys. ton na torze płaskim z prędkością 80 km/h. Bardzo często pracują one w sterowaniu ukrotnionym, a typowym układem na linii szerokotorowej są dwie lokomotywy, co przy maksymalnej prędkości 60km/h na tej linii pozwala na prowadzenie pociągów o masie 3.6 tys. ton.

Janusz Mróz

Powrót