.. Terminal w Sejmie - 2003-08-28 11:20:28
Minister Infrastruktury Marek Pol odpowiadał w Sejmie na pytania, dotyczące przyszłości terminala przeładunkowego.

.. Polsko - Rosyjskie rozmowy - 2003-08-20 11:24:10
W Ministerstwie Infrastruktury rozmawiano na temat powstania centrum logistycznego w Sławkowie.

.. Euroterminal - 2003-08-13 07:31:57
Do kolejnego etapu przetargu dotyczącego organizacji budowy Euroterminalu w Sławkowie przeszły dwie firmy

.. Transporty kombinowane - 2003-07-14 13:40:08
Pod patronatem Burmistrza Miasta Sławkowa Bronisława Goraja obyło się spotkanie poświęcone intesyfikacji transportów kombinowanych na linii Kijów - Sławków Południowy

.. Projekt Van Mierta - 2003-07-04 13:38:09
Odbyło się spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej w Neapolu. Tematem konferencji był plan rozwoju infrastruktury i realizacja projektów połączeń drogowych i kolejowych w ramach tzw. projektu Van Mierta.

.. Tir-y na wagonach - 2003-07-04 06:34:33
W lipcu szerokim torem zaczną kursować regularnie - dwa razy w tygodniu - kolejowe transporty tirów

.. Euroterminal Sławków - 2003-06-27 13:34:44
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa zorganizowała przetarg "Euroterminal Sławków" w celu wyłonienia firmy, która przygotuje projekt budowy i eksploatacji nowoczesnego centrum logistycznego.

.. Spotkanie ministrów transportu - 2003-05-29 13:31:53
Na zaproszenie Wicepremiera i Ministra Infrastruktury - Marka Pola miejsce przyszłego centrum logistycznego w Sławkowie odwiedzili ministrowie transportu z państw zainteresowanych jego rozbudową i rozwojem. Wizyta zbiegła się również w czasie z kolejnym, siódmym już transportem kolejowym Tir - ów z Ukrainy, co pozwoliło na zobrazowanie gościom części przyszłych zadań terminalu.

.. Terminale LHS - 2003-05-26 13:29:23
W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie na temat INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ oraz AKTUALNYCH i PRZYSZŁYCH MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TERMINALI LHS w SŁAWKOWIE z ekspertami UKIE
:: drukuj

.. Spotkanie - 2003-04-29 13:23:14
Spotkanie poświęcone rozwiązaniom infrastrukturalnym, realizowanym przez samorządy lokalne w związku budową sławkowskiego centrum logistycznego.

.. Pierwszy transport - 2003-04-07 13:11:50
Przyjazd pierwszego pociągu kolei szerokotorowej z samochodami ciężarowymi z Ukrainy stał się faktem. 31 Tir-ów, które wjechało na platformach kolejowych na terminal LHS Sławków-Południe mogło to uczynić dzięki porozumieniu zawartemu między Polską a Ukrainą. Obok Burmistrza Miasta Sławkowa - Bronisława Goraja, transport witał Senator RP - Adam Gierek, Starosta Będziński - Bożena Respondek i wielu innych gości zaproszonych z tej okazję.

Powrót do Aktualności